Rzecz czarnoleska - opracowanie
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Rzecz czarnoleska - analiza i interpretacja

Cały tomik Tuwima „Rzecz czarnoleska” ma w przeważającej części ton autotematyczny, jego tematem jest poeta i jego warsztat poetycki. Tytułem zbioru i zarazem wiersza, który go rozpoczyna, autor przywołuje z tradycji literackiej postać Jana Kochanowskiego. Nawiązuje także do wiersza Norwida „Moja piosnka”, w którym poeta napisał:
„Czarnoleskiej ja rzeczy chcę – ta serce uleczy”.
Dla... więcej
Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/graffika/domains/klp.pl/public_html/klptest.php on line 66

Rzecz czarnoleska - Julian Tuwim

... więcej