Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Cały tomik Tuwima „Rzecz czarnoleska” ma w przeważającej części ton autotematyczny, jego tematem jest poeta i jego warsztat poetycki. Tytułem zbioru i zarazem wiersza, który go rozpoczyna, autor przywołuje z tradycji literackiej postać Jana Kochanowskiego. Nawiązuje także do wiersza Norwida „Moja piosnka”, w którym poeta napisał:
„Czarnoleskiej ja rzeczy
chcę – ta serce uleczy”.
Dla Tuwima rzecz czarnoleska to pewien proces, w którym świat ze stanu chaosu przechodzi w ład i staje się porządkiem. Naczelnym zadaniem poezji jest odmienne ukazywanie rzeczywistości. Tworzenie poezji jest odkrywaniem innego, zakrytego, pierwotnego sensu. Tuwim bliski jest tutaj - w swoim pojmowaniu poezji – koncepcjom romantycznym. Jak romantycy mówi o poezji jako o żywiole, które „przypływa, otacza, nawiedzonego niepokoi dziwem”.

Słowo może być przeistaczane. I dopiero takie, przeistoczone przez poetę, staje się prawdziwe. Przeistoczenie polega na utworzeniu ładu z wcześniejszego chaosu. Poeta nadaje światu porządek poprzez własne tworzenie. Jedną zaś z funkcji tworzenia jest nazywanie świata.

Tworzywo poetyckie, któremu poeta nadaje ład, samo podsuwa swoje nazwanie:
„I woła, jak się nazywa”.
Słowo poetyckie potrafi samo tworzyć. Jest bowiem pierwotne – wyrasta z tradycji. Tylko ono ma taką właściwość. W pewnym sensie jest niezależne od samego twórcy. Tuwimowi w utworze tym przyświeca klasyczny ideał ostatecznego ładu. Taki ład nadaje światu poezja. Wyzwala ona „ciemny sens człowieczy” z chaosu.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Prośba o piosenkę - analiza
2  Sokrates tańczący - analiza
3  Charakterystyka twórczości poetyckiej TuwimaKomentarze: Rzecz czarnoleska - analiza i interpretacja

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-11-03 19:38:21

ja juz jestem po solidnej interpretacji tego utworu przez naszego profesora, ale tu są wszytskie najważniejsze rzeczy. W sam raz na powtórkę :) Spox :)
Streszczenia książek
Tagi: