Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Mieszkańcy - interpretacja

Wiadomości wstępne

Wiersz Mieszkańcy Juliana Tuwima, zaliczany do poezji skamandryckiej, pochodzi z tomu Biblia cygańska, opublikowanego w 1933 roku.

Utwór jest nowym, antyurbanistycznym portretem miasta, które Tuwim ukazał nie jako idealne środowisko życia (jak na przykład w wierszu Ranyjulek! czy Do prostego człowieka), lecz jako jądro degrengolady moralnej, przyczynę zatracenia człowieczeństwa,... więcejMieszkańcy - analiza

Wiersz Mieszkańcy zaliczamy do liryki pośredniej. Podmiot liryczny nie wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, lecz jest obserwatorem życia miasta, opowiadaczem. Ze względu na dużą plastyczność opisywanych scen jak również i ich sytuacyjność, niektórzy klasyfikują ten tekst także w obrębie liryki opisowej (lub liryki sytuacyjnej).

Antyurbanistyczne przesłanie Tuwima zostało uwypuklone poprzez częste używanie... więcejMieszkańcy - treść, analiza i interpretacja

Wiadomości wstępne
Wiersz Mieszkańcy Juliana Tuwima, zaliczany do poezji skamandryckiej, pochodzi z tomu Biblia cygańska, opublikowanego w 1933 roku.

Utwór jest nowym, antyurbanistycznym portretem miasta, które Tuwim ukazał nie jako idealne środowisko życia (jak na przykład w wierszu Ranyjulek! czy Do prostego człowieka), lecz jako jądro degrengolady moralnej, przyczynę zatracenia człowieczeństwa,... więcej