Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Prośba o piosenkę - interpretacja

Wiadomości wstępne

Wiersz Prośba o piosenkę Juliana Tuwima pochodzi z wydanego w 1926 roku tomiku poetyckiego Słowa we krwi. Dotyczy – jak mówi tytuł wiersza - kwestii poetyckiego natchnienia, daru tworzenia oraz samookreślenia roli i zadań swojej twórczości artystycznej.

Ten ekspresywny wiersz będący utworem programowym zapowiadającym nastanie nowej poezji nie jest wyrazem radosnej afirmacji codzienności,... więcejProśba o piosenkę - analiza

Już sam tytuł wiersza Prośba o piosenkę nasuwa skojarzenie z jego tematyką. Forma oznajmująca jeszcze bardziej uwypukla problem, o jakim traktuje autor utworu oraz przypomina tytuł modlitwy, odmawianej rano lub przed snem.

Dwunastowersowy stroficzny (trzy zwrotki) wiersz jest przykładem liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Już w pierwszej linijce kieruje swoje słowa... więcej