Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Sokrates tańczący - interpretacja

Informacje wstępne

Wiersz Sokrates tańczący pochodzi z tomu poetyckiego Juliana Tuwima pod tym samym tytułem, cieszącego się ogromnym powodzeniem wśród czytelników. Popularność tomu była tak duża, że w ciągu dziesięciu lat od premiery, wydawnictwo dodrukowywało egzemplarzy aż trzykrotnie.

Zbiór został wydany drukiem w Warszawie w 1920 roku i zawiera wiersze poety powstałe w różnych okresach jego życia. Odnajdziemy tam... więcejSokrates tańczący - analiza

Tytuł wiersza Juliana Tuwima zapowiada jego treść. Zestawienie nazwiska jednego z największych filozofów w dziejach ludzkości, antycznego myśliciela przedstawianego do tej pory głównie jako człowieka poważnego, ojca filozofii moralnej, mistrza w zadawaniu pytań, ateńskiego prowokatora nazwanego przez wyrocznię w Delfach najmądrzejszym z ludzi – Sokratesa z przymiotnikiem „tańczący” pozwala przypuszczać, że... więcej